Toepassing
Mogelijkheden
Download demo

Toepassing

Tactio kan worden toegepast waar handmatige meting tijdrovend is of zelfs onuitvoerbaar.
Als de tachymeter niet op een geschikte plaats opgesteld kan worden is voor een waarnemer van tevoren immers niet te bepalen wat een doorsnedepunt is. Het bijzondere van Tactio is nu dat de tachymeterpositie minder belangrijk is. Het lijkt of de doorsnede altijd gemeten wordt vanuit het ideale punt. De tachymeter hoeft niet in het doorsnedevlak te staan. De gedetailleerdheid en de nauwkeurigheid van de doorsnede is in te stellen. De nauwkeurigheid kan zo hoog zijn als de nauwkeurigheid van de tachymeter is. Bovendien is de meting herhaalbaar zodat daarmee zelfs deformaties zijn op te sporen.
Te denken valt aan een periodieke meting van een verzakkend gebouw of een doorbuigende constructie.
Het voordeel ten opzichte van een algemene scan is dat er alleen gemeten wordt wat belangrijk is.